Mi mekaore, Vor mekaoreten

Terwijl we met zijn allen veel plezier beleven bij de SVIK zijn we er ook van bewust dat er mensen zijn die best zouden willen spelen, dansen en bingoën om mooie prijzen, maar in eerste instantie behoefte hebben aan een zeker dak boven hun hoofd, een dagelijkse portie voeding, medische hulp als dat nodig is, goed onderwijs, watervoorziening enz. De watervoorziening is in veel dorpen heel precair. De waterpomp in het dorp Siligain bijvoorbeeld, is continu bezet. De wachttijden zijn schrijnend lang. Het sociale bureau van de bisschop heeft in Siligain 3 diepe boringen laten uitvoeren, alle 3 negatief. Stichting Steunfonds Sahelprojecten heeft samen met de bevolking een aardig grote stuwdam laten bouwen. Dat zal in de regentijd een groot stuwmeer geven en ook ondergronds veel water in de zanderige lagen opslaan. Met steun van de onder andere de SVIK, heeft deze stichting dit project kunnen verwezenlijken.

Onze derde wereld groep zorgt elk jaar weer door middel van inzamelingen en acties voor een behoorlijke bijdrage aan derde wereld projecten. En daar zijn we trots op.