Bestuurssamenstellig:

J. de Berg           Voorzitter
J.K. Hoekman    Secretaris
L.J. Soldaat        Penningmeester
P. Hoekman      Bestuurslid
C. Bakker           Bestuurslid
J .van Son           Bestuurslid
N. Gierman        Bestuurslid

De Stichting stelt zich ten doel de leefbaarheid in de woonkern Dirksland te vergroten. Daartoe onderhoudt zij contacten met het Gemeentebestuur en verdere instanties die bovengenoemd doel kunnen bevorderen.

Onze Stichting draagt tevens bij middels de groep Voor Mekaore, in het ondersteunen van diverse projecten in het binnen en buitenland. Door het houden van diverse activiteiten en door giften van zowel particulieren als bedrijven genereert de Stichting gelden welke door de werkgroep, Voor Mekaore, worden beheert.

De werkgroep beoordeelt de ingediende aanvragen voor financiële steun welke worden ingediend.