Bestuurssamenstellig:

J. de Berg           Voorzitter
J.K. Hoekman    Secretaris
L.J. Soldaat        Penningmeester
P. Hoekman      Bestuurslid
C. Bakker           Bestuurslid
J .van Son           Bestuurslid

De Stichting stelt zich ten doel de leefbaarheid in de woonkern Dirksland te vergroten. Daartoe onderhoudt zij contacten met het Gemeentebestuur en verdere instanties die bovengenoemd doel kunnen bevorderen.

Onze Stichting draagt tevens bij middels de groep derde wereld projecten in het ondersteunen van diverse projecten in de derde wereld.

Door het houden van een jaarlijkse Sponsorbingo en door giften van zowel particulieren als bedrijven genereert de Stichting gelden welke door de werkgroep Derde Wereld projecten worden beheert.

De werkgroep draagt er zorg voor dat deze gelden worden besteed aan projecten in de Derde Wereld. Met name in Mali en Burkina Faso.

De werkgroep beoordeelt de ingediende aanvragen voor financiële steun welke worden ingediend.