Selecteer een pagina

Privacy beleid SVIK

SVIK hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door SVIK dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SVIK houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
In dit privacy beleid staat beschreven hoe SVIK persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing op alle bij SVIK aangesloten organisatieonderdelen.

Privacybeleid SVIK mei 2018